Wy, teologowie, tracicie czas na udowadnianie istnienie Boga.
Wystarczy posłuchać muzyki Bacha, by wiedzieć, że Bóg jest
Ciron, rumuński filozof, podobno ateista

 człowiek nie mieści się

w sobie
św. Augustyn

 Wrażenie, że za wszystkim, czego doświadczamy, ukrywa się coś, czego nasz umysł nie może ogarnąć i czego piękno i majestat dosięga nas jedynie pośrednio jako słabe odbicie, to jest religijność. W tym sensie jestem religijny. Mnie wystarcza dziwić się wszystkim tym tajemnicom i próbować pokornie ogarnąć umysłem czysty obraz wzniosłej struktury wszystkiego, co istnieje.

Albert Einstein 

Dusza posiada godność istoty.

C.G.Jung

 Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, 
a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem».
Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli.

Dz 17.32-34

A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: 
«Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?»
«Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu -
a zbawisz siebie i swój dom».
Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom.
Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą,
obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem.
Dz. 16.30-33

 On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki,

aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi.
Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania,
aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku,
Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.

Dz 17.26-27

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 
połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go,
lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas,
kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy.
Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi,
którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał
i ukazał się Szymonowi».
Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze,
i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Łk 24.30-35